۱- باغ بونسای :

 نمونه ای از باغ بونسای

باغ های بونسای از چین آغاز شده و توسط ژاپنی ها بومی شده و توسعه پیدا کرده است. در شکل دادن این نوع باغ ها عنصر زیباشناختی نقش محوری دارد. انتخاب شرایط محیطی مناسب از نظر رویشی و دید خیلی مهم می باشد . معنی بونسای در زبان ژاپنی « درخت گلدانی مینیاتور» است. در طراحی این نوع باغ ها در محیط خانه، قسمتی از حیاط که از درون خانه به راحتی قابل دیدن می باشد انتخاب می شود. با توجه به کوتوله بودن درختان و درختچه های بونسای، گلدان های آنها را یا

بر روی یک میز چوبی قرار می دهند و یا آنها را بر روی یک تپه خاکی که اندازه و ارتفاع آن به نسبت وسعت حیاط خانه تغیر می باشد مستمر می کنند . اندازه و رنگ گلدان ها باید با اندازه و رنگ گیاه تناسب و همخوانی داشته باشد.

+ نوشته شده توسط محمدی در جمعه ۷ فروردین۱۳۹۴ و ساعت 12:9 |

مبلمان باغ ژاپنی :

در مبلمان باغ های ژاپنی علاوه بر میز و نیمکت بعضاً از فانوس های سنگی، چترها و آلاچیق های چوبی گنبدی شکل و غیره نیز استفاده می شود.

+ نوشته شده توسط محمدی در سه شنبه ۱۹ اسفند۱۳۹۳ و ساعت 21:2 |

گیاهان در باغ های ژاپنی :

از گیاهان بومی که بعضاً به صورت عرفی جایگاه نمادین دارند و در طراحی باغ های ژاپنی استفاده می شوند، گونه های درختی هستند شامل : ،Prunus serrulata، Ginkgo biloba،Acer palmatum

درختچه ها شامل : ،Abelia X gradiflora و Pinus muga می باشند .

گیاهان پوششی نیز شامل : Ophiopogon japonius،liriope muscari، Hedra hellix، Festuca ovina var. glauca و انواع ارس ها و گیاهان گلدار از جمله jasminum polyanthum می باشد .

+ نوشته شده توسط محمدی در سه شنبه ۱۹ اسفند۱۳۹۳ و ساعت 21:2 |

پیاده روها و مسیرهای دسترسی :

راه به معناى مسیر زندگی است. از طریق کنار هم قرار دادن قلوه سنگ های متوسط و یا تخته سنگ های پهن پیاده رو ها منظر را شکل می دهند .

+ نوشته شده توسط محمدی در سه شنبه ۱۹ اسفند۱۳۹۳ و ساعت 21:1 |

پل ها و طاق ها :

وجود پل در این سبک از منظرسازی از نظر محتوای نقش نسبتاً شبیه دروازه است و محل عبور از یک مرحله از زندگی به مرحله دیگر آن می باشد.

+ نوشته شده توسط محمدی در سه شنبه ۱۹ اسفند۱۳۹۳ و ساعت 21:0 |

دروازه :

به عنوان فضای عبوری از یک مرحله به مرحله دیگر است . در حالت های مختلف زندگی، نصب دروازه از ویژگی های دیگر باغ های چینی و ژاپنی است.

+ نوشته شده توسط محمدی در سه شنبه ۱۹ اسفند۱۳۹۳ و ساعت 21:0 |

وجود حصار یا مرزهای جداکننده :

با توجه به اینکه فرض ایجاد باغ های ژاپنی برای تمرکز و احیاء قوای فکری و مصنوعی می باشد، تمامی باغ ها دارای مرزهای جدا کننده یا همان حصار می باشند.

+ نوشته شده توسط محمدی در سه شنبه ۱۹ اسفند۱۳۹۳ و ساعت 20:59 |
عنصری مهم در باغ های ژاپنی است. آب نمایانگر دریاست و وجود (متحرک) آن گذر اجتناب ناپذیر زمان را نشان می دهد. آب را در طرح های ژاپنی می توان به صورت واقعی در استخر ها و دریاچه ها و یا نمادین با استفاده از مواد شنی پهن شده و یا از طریق نصب سنگ های پهن کف رودخانه به عنوان نمایانگر جویبارها و رودخانه نشان داد . از آب به عنوان عنصر تطهیر کننده مذهبی در باغ چای ژاپنی استفاده می کنند.دوستان یادتون نره جهت جریان در باغ ژاپنی همیشه از بالا به پایینه!!!!! پس فواره در باغ ژاپنی معنا نداره!!!

+ نوشته شده توسط محمدی در سه شنبه ۱۹ اسفند۱۳۹۳ و ساعت 20:58 |

وجود سنگ و صخره در منظرهای ژاپنی تداعی کننده ماندگاری است. در کلیه سبک های مختلف باغ سازی ژاپنی از سنگ استفاده میشود. نحوه چیدن آنها منطبق بر قواعد خاص خودش است. تیپ سنگ های مورد استفاده شامل سنگ های عمودی بلند، عمودی کوتاه، قوسی و طاق دار و شکل های مختلف در سنگ های افقی می باشد. در موقع چیدن، آنها را به صورت گروه های سه، پنج و حتی هفت تایی نصب می کنند. بیش از یک نوع سنگ نباید در طرح مورد استفاده قرار گیرد. استفاده نابجا از تیپ سنگ ها و به کار بردن سنگ های شکسته و ناسالم و بی قواره مورد پسند نمی باشد.

+ نوشته شده توسط محمدی در سه شنبه ۱۹ اسفند۱۳۹۳ و ساعت 20:57 |

1-سبک باغ های ژاپنی ریشه در برداشت مذهبی از طبیعت دارد و تمامی عناصر تشکیل دهنده نقش نمادین در چارچوب کلی طرح دارند. باید دقت کرد که این سبک را نباید مترادف با سبک طبیعی منظرسازی دانست. در سبک طبیعی سعی می شود که منظر مصنوعی و دست ساز انسان کارکردی شبیه یک اکوسیستم طبیعی را داشته باشد، در حالی که در سبک ژاپنی صرفاً نگاه در برداشت معنوی و نمادین از طبیعت را در منظرسازی انعکاس می دهد. به همین دلیل است که بیشتر باغ های مختلف ژاپنی را در ردیف باغ های رسمی طبقه بندی می کنند.

2-حاکمیت هارمونى و تعادل در منظرسازی شاخص سبک ژاپنی است و هیچ عنصری نباید ظهور برجسته تر از سایر عناصر داشته باشد. تمامی عناصر جایگاه و کیفیت یکسان در طراحی دارند.

3-هدف، شکل دهی خیال پردازانه فضای خاص و امتداد آن حتی در یک محیط کوچک می باشد. به عنوان مثال، نگاه نمادین از یک پیاده رو از دروازه بیرونی تا ورودی منزل بر اساس برداشت تصورانه از مسیر عبوری از شهر تا دل کوهستان می باشد.

4-قانون « کمتر بیشترین است » حاکم می باشد . از یک تکه سنگ کوچک به عنوان نماد کوهستان و یک جریان آب به عنوان نماد رودخانه استفاده می شد .

5-زمین های خالی به عنوان فضاهای پیرامونی در منظر محسوب می شوند.

6-محیط هایی چون معابر و کاخ ها به سبک رسمی طراحی می شوند و در فضاهای خصوصی در شهرها از هر دو روش رسمی و غیررسمی استفاده می شود. در محیط های روستایی و خانه کشاورزان و رعیت ها با استفاده از روش غیررسمی منظرسازی می شود.

+ نوشته شده توسط محمدی در شنبه ۴ بهمن۱۳۹۳ و ساعت 23:49 |