1)همان طور که درجریان نو – گوتیکِ دوران تاریخی گرایی آشکار شد ، عامل اجتماعی و اشتغال تنگاتنگ مردم در فعالیت جمعی ساختمان سازی درکاتدرالهای قرون وسطا کشف شد . به این ترتیب معلوم شد که عقاید اجتماعی انقلابی ، که اکسپرسیونیسم اتخاذ کرده بود ، ریشه های تاریخی داشتند . علاوه بر آن سایر سنتهای قرون وسطا که مبتنی بر ستایش پر احساس از تولیدات دستی بود نیز مورد ادعای اکسپرسیونیسم بعد از جنگ بود که با ماشین و صنعت خصومت داشت .

 2)معماریهای بیگانه ، همان طور که قبلاً بر هنر نو تأثیر گذاشته بودند ،اکسپرسیونیستها را نیز به وجد آوردند . گرایشهای مختلف عرفانی به عنوانواکنشی نسبت به ماتریالیسم ( ماده گرایی ) و پوزیتیویسم ( اثبات گرایی ) دراواخر قرن نوزده ظهور کردند . طرحهای معماری مبتنی بر عقاید ماورایی ،همراه با شکلهای انتزاعی مذهبی آن زمان ، همراه با شکلهای انتزاعی مذهبی آنزمان ، مورد توجه قرار گرفتند . اکسپرسیونیسم در مراحل اولیه مشتاق فرمهای واضح و حجیم معماری اولیۀ مصر بود و بعدها متوجه بناهای آسیا و به ویژهمعابد باستانی هند شد . در هر صورت هیچ نوع عناصر خاص ساختمان اتخاذ نشد ،بلکه نوعی کثرت همه جانبه ظهور کرد.

 3)هنر نوع بیش از آن منبع الهام باشد ، مادۀ اولیۀ این جنبش بود . بسیار از معماران اکسپرسیونیست ، از جمله برنهارد هوتگِر که به عنوان پیکره ساز در ماتیلدِن هوهه در دارمشتات کارکرده بود ، اساس و اصول کار خود را مدیون جنبش هنر نو هستند و نیز برخی از معماران بنیادگرای هنر نو ، به طور مثال آنتونی گانودی را می توان به طور خیلی موجه ، یک اکسپرسیونیست شناخت . بنابراین بین اکسپرسیونیسم و هنر نو حد و مرز قاطعی نمی توان قائل شد و در بسیاری از موارد ظهور معماری اکسپرسیونیستی تأیید مؤکدی بود بر تداوم هنر نو . این هر دو جنبش بر جنبه های سه بعدی و پیکره سازانه ساختمانها تأکید داشتند ، در هر دو شیشه و رنگ نقش مهمی بازی می کردند  و هدف  هر دو رسیدن به وحدت در کارهای هنری بود .

+ نوشته شده توسط محمدی در سه شنبه ۱ دی۱۳۹۴ و ساعت 20:45 |
معماری اکسپرسیونیستی نیز همچون اشعار اکسپرسیونیستی ملهم از اثر فریدریش نیچه یعنی نفی بورژواها ، نفی تاریخ و نفی وضعیت موجود و اعتقاد به اصالت فرد ، تقدسی ادراکات حسی ، انتظار ظهور انسان جدید و بالاخره آفرینش و خلاقیت به عنوان تظاهر الهامات متعالی ، همه موضوعاتی بودند که مبانی فلسفی این جنبش را تشکیل می دادند . در همین زمان ، هانری برگسون ، فیلسوف فرانسوی فلسفۀ نیروی حیات ، که معتقد بود هنرمندان واسطه هایی توانا در پی به چنگ آوردن و ابزار و بیان نیروهای زندگی هستند ، وارد این جنبش شد .

+ نوشته شده توسط محمدی در سه شنبه ۱ دی۱۳۹۴ و ساعت 20:41 |

باغ چای ژاپنی
چای به عنوان یک نوشیدنی از چین به ژاپن معرفی شده است. هدف از ایجاد باغ چای ، ایجاد فضایی برای کاهش استرس و افزایش آرامش، تمرکز و تفکر است. این باغ به سه دسته تقسیم می شود. فضای بیرونی، فضای داخلی باغ و محل چایخانه است. باغ در یک محیط محصور قرار دارد و ورود از یک قسمت به قسمت دیگر از طریق عبور از یک دروازه خاص انجام می شود.

عناصر اصلى این باغ به شرح زیر است:

الف ) دروازه بیرونی که قسمت بیرونی و درونی باغ را به هم وصل می کند.

ب ) پیاده رو که مسیر بین دروازه اول تا دروازه دوم را به هم وصل می کند و این قسمت پیاده رو به صورت سمبلیک مسیر عبوری از یک فضای شلوغ به دل کوهستان یا حاشیه یک رودخانه محسوب می شود.

ج ) دروازه اندرونی که در انتهای پیاده رو نصب می شود و مراجعه کنندگان از این دروازه وارد فضای چایخانه می شوند.

د ) چایخانه جایی است که مراجعه کنندگان برای نوشیدن چای خدمات رسانی می شوند.

در زمان های خیلی دور، در شهر های ایران که جمعیت به فشردگی امروز نبود و فضا و زمین اسیر بورس بازی ها نشده بود چایخانه های ایران در یک حیاط که در آن حوض آب، درختان سایه دار و سکوهایی برای نشستن قرار داشت محیط مطلوب برای آرامش و گفتگوهای دوستانه بود.

+ نوشته شده توسط محمدی در چهارشنبه ۲۱ مرداد۱۳۹۴ و ساعت 0:1 |
این تمرین در یک شیت A3 انجام می شود به صورتی که از لبه های شیت به فاصله 3 الی 5 میلی مترفاصله میگیرید و با خط لرزان در طول A3 شروع به ترسیم می کنید و هنگامی که به انتهای ورق رسیدید بدون برداشت دست ، دوباره با رعایت فاصله ، کل طول A3 را طی می کنید و تا پایین ورق این کار ادامه پیدا می کند.
بعد از اتمام طول 
A3 همین کار را در عرض شیت انجام می دهید
دقت کنید که در طول ترسیم سعی کنید بیش از 3 بار دست از کاغذ بلند نکنید

+ نوشته شده توسط محمدی در سه شنبه ۹ تیر۱۳۹۴ و ساعت 0:1 |
1-ابتدا و انتها دارد
2-چندین بار روی هم کشیده نمی شود
3-لرزان است و به اندازه یک میلیمتر تلورانس دارد
4-پاره خط نیست و همیشه خط کامل است 
5-تفکر دارد
6-سرعت خط معماری (با تفکر)یک متر بر دقیقه است زیرا فقط یکبار ترسیم می شود پس نباید اشتباهی برود

+ نوشته شده توسط محمدی در سه شنبه ۹ تیر۱۳۹۴ و ساعت 0:0 |

هارمونی در باغ ژاپنی

این سبک باغ سازی در ژاپن منشاء در تفکر نظم پذیر چین باستان دارد و سعی می شود بصورت نمادین و تکیه بر روش القاء ، احساس تعادل و هارمونی در انسان در ارتباط با خود و طبیعیت ایجاد شود . کیفیت جریان حیات از نظر تنوع، رنگ و ساختار در محیط را به عنوان جریان انرژی محسوب می کند. عناصر تشکیل دهنده این سبک از منظرسازی به شرح زیر می باشد:

- حرکت تدریجی خطوط منحنی و موج دار جایگزین خطوط مستقیم و زاویه دار می شود. این اصل در ساخت پیاده روها، مسیرهای دسترسی و بسترهای کاشت کاملاً رعایت می شود.

- ترکیب و کیفیت رنگ در انتخاب و نحوه کاشت گیاهان تعیین کننده می باشند. رنگ آبی و سبز گیاهان برای ایجاد آرامش و متانت و رنگ قرمز برای هیجان آفرینی و ایجاد تحرک محسوب می شود ( از تأکید بیشتر به یک رنگ به شدت اجتناب می شود).

- تعادل و هارمونی در قرار دادن عناصر در کنار یکدیگر در طراحی مهم بوده و از برجسته شدن یک عنصر در مقایسه با سایر عناصر جلوگیری می کند.

- عناصر چوب، فلز، زمین، آتش و آب در این سبک باغ سازی بصورت نمادین به کار می روند و عوامل تشکیل دهنده منظر به تناسب مفهوم نزدیک به هر کدام از این عناصر ساماندهی می شوند. به عنوان مثال، قسمتی از باغ به صورت نمادین به عنصر آب اختصاص داده می شود و عواملی چون رویش گیاهان و آب منظرها از نظر مفهومی به عنصر آب نزدیک هستند و در این قسمت از باغ ساماندهی می شوند.

- باغ ها بصورت هشت وجهی و براساس جهت های جغرافیایی تقسیم بندی می شوند. در هر قسمت بر اساس رنگ و عنصر تعریف شده این سبک به عوامل طراحی که به این عنصر نزدیک هستند اختصاص داده می شود. قسمت شمال اختصاص به رنگ تیره و عنصر آب و قسمت جنوب رنگ قرمز و عنصر آتش اختصاص دارد. بنابراین با تکیه بر این بینش، در قسمت شمالی باغ، کاشت درختان، درختچه و گیاهان زینتی صورت گرفته و همچنین آب منظرها در این قطعه از باغ تأسیس می شوند. فضای جنوبی اختصاص به اجاق یا فضای تفریحی دارد.

قسمت غرب اختصاص به عنصر فلز و رنگ سفید دارد، در این قسمت مبلمان اصلى باغ قرار داشته و به محل بازی بچه ها اختصاص داده شده است . قسمت شرق مربوط به رنگ آبی و عنصر چوب است که به معنای حیات ، زندگی و سلامتی است، در این قسمت درختان میوه، سبزیجات و گیاهان دارویی کاشته می شوند.

جدا از مفاهیم نمادین این تقسیم بندی ها ، اختصاص نقاط مختلف پارک بصورت موضوعی عملاً مدیریت کلی فضا را آسان تر می کند و از تمرکز بیشتر مردم در یک نقطه جلوگیری می نماید

+ نوشته شده توسط محمدی در جمعه ۲۸ فروردین۱۳۹۴ و ساعت 18:33 |

۱- باغ بونسای :

 نمونه ای از باغ بونسای

باغ های بونسای از چین آغاز شده و توسط ژاپنی ها بومی شده و توسعه پیدا کرده است. در شکل دادن این نوع باغ ها عنصر زیباشناختی نقش محوری دارد. انتخاب شرایط محیطی مناسب از نظر رویشی و دید خیلی مهم می باشد . معنی بونسای در زبان ژاپنی « درخت گلدانی مینیاتور» است. در طراحی این نوع باغ ها در محیط خانه، قسمتی از حیاط که از درون خانه به راحتی قابل دیدن می باشد انتخاب می شود. با توجه به کوتوله بودن درختان و درختچه های بونسای، گلدان های آنها را یا

بر روی یک میز چوبی قرار می دهند و یا آنها را بر روی یک تپه خاکی که اندازه و ارتفاع آن به نسبت وسعت حیاط خانه تغیر می باشد مستمر می کنند . اندازه و رنگ گلدان ها باید با اندازه و رنگ گیاه تناسب و همخوانی داشته باشد.

+ نوشته شده توسط محمدی در جمعه ۷ فروردین۱۳۹۴ و ساعت 12:9 |

مبلمان باغ ژاپنی :

در مبلمان باغ های ژاپنی علاوه بر میز و نیمکت بعضاً از فانوس های سنگی، چترها و آلاچیق های چوبی گنبدی شکل و غیره نیز استفاده می شود.

+ نوشته شده توسط محمدی در سه شنبه ۱۹ اسفند۱۳۹۳ و ساعت 21:2 |

گیاهان در باغ های ژاپنی :

از گیاهان بومی که بعضاً به صورت عرفی جایگاه نمادین دارند و در طراحی باغ های ژاپنی استفاده می شوند، گونه های درختی هستند شامل : ،Prunus serrulata، Ginkgo biloba،Acer palmatum

درختچه ها شامل : ،Abelia X gradiflora و Pinus muga می باشند .

گیاهان پوششی نیز شامل : Ophiopogon japonius،liriope muscari، Hedra hellix، Festuca ovina var. glauca و انواع ارس ها و گیاهان گلدار از جمله jasminum polyanthum می باشد .

+ نوشته شده توسط محمدی در سه شنبه ۱۹ اسفند۱۳۹۳ و ساعت 21:2 |

پیاده روها و مسیرهای دسترسی :

راه به معناى مسیر زندگی است. از طریق کنار هم قرار دادن قلوه سنگ های متوسط و یا تخته سنگ های پهن پیاده رو ها منظر را شکل می دهند .

+ نوشته شده توسط محمدی در سه شنبه ۱۹ اسفند۱۳۹۳ و ساعت 21:1 |